Dhibeen HIV/AIDSii Sadarkaa maal irra jira ?

Sadarkaa Dhibeen HIV/AIDSii irra jiru ilaalchisee Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo waliin marii taasisan. Marii kana irratti Aktivistiin beekkamaa fi hundeessaa fi ittigaafatamaan Waldaa Namoota Vaayirasii HIV waliin jiraatan, Tasfagoh Ethiopia damee...

2019 IOHPA EVENTS

IOHPA is planning several events in beautiful Minneapolis /St Paul Minnesota during Oromo Week/OSFNA soccer tournaments(August 3-10 2019). We will be having our 2nd Annual IOHPA conference, hold IOHPA Community Outreach Tent and support IOHPA/OSFNA First Aid Center....

Namni Fayyaan Eenyu?

Dhaabbati fayyaa addunyaa (World Health Organization ) akka jedhutti namni hedduun fayyaa qaba hinfakkaatu.Fayyaa jechuun dhabiinsa dhibee ykn dhukkubaa qofa niti.Fayyaan qaaamaan , sammuun akkasumas walitti dhufeenya hawaasaan nagaa qabaachuudha malee dhibeen dhibuu...

Fayyaan Faaya!

Nama fayyaa qabutu waamara qaba.Nuti ogeeyyiin Oromoo fayaa keessan akka eeggattaniif isin waliin jirra.Waliin fayyina.