Dhibeen HIV/AIDSii Sadarkaa maal irra jira ?

Sadarkaa Dhibeen HIV/AIDSii irra jiru ilaalchisee Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo waliin marii taasisan. Marii kana irratti Aktivistiin beekkamaa fi hundeessaa fi ittigaafatamaan Waldaa Namoota Vaayirasii HIV waliin jiraatan, Tasfagoh Ethiopia damee Adaamaa/Oromiyaa kan ture, Obboo Masfiin Fayyisaa fi Dr. Ibraahim Amee Elemoo turan. Haala dhibeen kun yeroo amaan kanaa keessa jiruu, xiyyeeffannoo dhimmoota barbaadan irratti marii gad-fageenna qabu godhan. Hubbannoo irraa akka argattan abdii keenna. Yaadaa keessaniis irratti kennuu hin dagatinaa. Galatooma.

https://www.facebook.com/VOAOromo/videos/1730500537097170/

2019 IOHPA EVENTS

IOHPA is planning several events in beautiful Minneapolis /St Paul Minnesota during Oromo Week/OSFNA soccer tournaments(August 3-10 2019). We will be having our 2nd Annual IOHPA conference, hold IOHPA Community Outreach Tent and support IOHPA/OSFNA First Aid Center.

We would like to invite you to the Little Oromia this summer to come and be part of these historic events.

Waliin Fayyina!

Namni Fayyaan Eenyu?

Dhaabbati fayyaa addunyaa (World Health Organization ) akka jedhutti namni hedduun fayyaa qaba hinfakkaatu.Fayyaa jechuun dhabiinsa dhibee ykn dhukkubaa qofa niti.Fayyaan qaaamaan , sammuun akkasumas walitti dhufeenya hawaasaan nagaa qabaachuudha malee dhibeen dhibuu qofa miti.Health is a complete physical ,mental and social wellbeing and not just absence of infirmity or disease(WHO)
Akkam fayyaa qabduu?