IOHPA Blog..

Dhibeen HIV/AIDSii sadarkaa maal irra jira

Sadarkaa Dhibeen HIV/AIDSii irra jiru ilaalchisee Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo waliin marii taasisan. Marii kana irratti Aktivistiin beekkamaa fi hundeessaa fi ittigaafatamaan Waldaa Namoota Vaayirasii HIV waliin jiraatan,

Read More »

IOHPA in Action

Nuti miseensoti IOHPA tola-ooltummaadhaaf muranne. Are you already in the healthcare field and looking to advance your career?Are you interested in sharing your knowledge of a healthcare career with someone?

Read More »