Nama fayyaa qabutu waamara qaba.Nuti ogeeyyiin Oromoo fayaa keessan akka eeggattaniif isin waliin jirra.Waliin fayyina.