Sadarkaa Dhibeen HIV/AIDSii irra jiru ilaalchisee Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo waliin marii taasisan. Marii kana irratti Aktivistiin beekkamaa fi hundeessaa fi ittigaafatamaan Waldaa Namoota Vaayirasii HIV waliin jiraatan, Tasfagoh Ethiopia damee Adaamaa/Oromiyaa kan ture, Obboo Masfiin Fayyisaa fi Dr. Ibraahim Amee Elemoo turan. Haala dhibeen kun yeroo amaan kanaa keessa jiruu, xiyyeeffannoo dhimmoota barbaadan irratti marii gad-fageenna qabu godhan. Hubbannoo irraa akka argattan abdii keenna. Yaadaa keessaniis irratti kennuu hin dagatinaa. Galatooma.

"Waa’een Eedsii Dagatamuu Hin Qabu"

"Waa’een Eedsii Dagatamuu Hin Qabu"Addunyaa irratti Muddeen tokko “Guyyaa Eedsii Addunyaa” jedhamee kabajamuu eega jalqabee barana waggaa soddomii tokko guutee jira.Itiyoophiyaa keessatti namoonni vaayrasii HIV waliin Jiraatan 649,000 ta’u fi kanneen keessaa 483,000 dawaa farra Eedsii arggataa kan jiran ta’u Waajiira Federaalaa kan ittisaa fi to’annaa HIV/ AIDS ibsee Jira.Kanneen faca’inni vaayrasichaa keessatti heddummaate Gaambeellaa, Finfinnee, naannoo Amaaraa fi Tiigraay yoo ta’en faca’inni vaayrasichaa bifa weeraraan kan keessa hin jirre immoo Oromiyaa, Bulchiinsa uummattoota Kibbaa fi naannoo samaalee ta’uun ibsamee jira.

Posted by VOA Afaan Oromoo on Monday, 16 December 2019